Algemene informatie

Sport verbindt, sport verbroedert, het schept een ‘community spirit’ en onderling respect.

Sportraad Noordwijk is dé zelfstandige en autonome schakel, vormgegeven door vrijwilligers betrokken bij de sport, tussen de Gemeente Noordwijk en de daarin gevestigde sportverenigingen als het gaat om belangenbehartiging, beleidsadvisering en het bevorderen van sportstimulering op zowel structurele als projectmatige basis.

Onze missie is om samen met de Noordwijkse sportverenigingen en de Gemeente zo optimaal mogelijke omstandigheden te creëren om de bij haar aangesloten sportverenigingen in de gelegenheid te stellen hun doelen met betrekking tot de uitoefening van de sport te kunnen realiseren.

 

De werkzaamheden van de Sportraad richten zich vooral op:

  • sportbeleid;
  • subsidiebeleid;
  • accommodatiebeleid;
  • het fungeren als klankbord voor Noordwijkse Sportverenigingen;
  • het deelnemen aan overlegsituaties;
  • het tot stand brengen en onderhouden van een netwerk van organisaties en instellingen op het gebied van sport in Noordwijk;
  • het bevorderen van een goede samenwerking tussen de plaatselijke sportverenigingen;
  • toekennen van subsidie via het Jeugdparticipatiefonds (JPF);
  • organisatie van de Jaarlijkse Sportverkiezing.

 

Sport verbindt, sport motiveert, sport inspireert, sport houdt lichaam en geest gezond en is vooral heel erg leuk!